Leveringen

Artikel 14 - Levering op rekening

1.    Voor factuur aankopen is een maximaal bestelbedrag gedefinieerd alsmede een maximaal toegestaan openstaand bedrag aan niet betaalde rekeningen. Door middel van alternatieve betaalmethodes is het altijd mogelijk bij Veeshop te bestelllen.
3.    Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na orderdatum voldaan is, behoudt Veeshop  zich het recht voor om administratiekosten ter hoogte van minimaal € 7,50 (eerste betetalingsherinnering) en maximaal € 25,-in rekening te brengen. Indien betaling daarna uitblijft zult u verplicht zijn om alle kosten die Veeshop maakt met betrekking tot het innen van de vordering te voldoenen. Hieronder vallen buitengerechtelijke kosten conform Rapport Voorwerk II, alsmede eventueel te maken gerechtelijke kosten.
4.    Informatie met betrekking tot ondermeer uw betaalgedrag betrekt Veeshop zowel uit interne-als uit externe databronnen. De bestelgegegevens worden gebruikt om uw bestelling zo optimaal mogelijk te verwerken.
5.    Doordat u gebruik maakt van de betaaloptie factuur, stemt u er mee in dat Veeshop uw persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden.